Izjava policijskega komandirja PP Ljubljana-Šiška

Soseska Celovški dvori je ena izmed spalnih sosesk, ki jih je na območju Policijske postaje Ljubljana-Šiška kar nekaj. Kot je za njih značilno, policija dobiva prijave zaradi poškodovanja inventarja, tatvin, motenja nočnega miru in počitka, nepravilnega parkiranja in zadrževanja mladostnikov. V tem pogledu tudi Celovški dvori niso izjema.

V letu 2013 so se v javnosti pričele širiti informacije o hujših oblikah kaznivih dejanj (zloraba prostitucije, preprodaja prepovedanih drog, skladiščenje ukradenih vozil itd.) v soseski Celovški dvori. Informacije so povzemali tudi mediji. Policija prijav za tovrstna kazniva dejanja ni prejela, kljub temu smo povečali našo prisotnost z različnimi oblikami dela. Prav tako smo pričeli aktivno sodelovati s predstavniki četrtne skupnosti, predstavniki stanovalcev, upravnikom, ipd. Kljub večkratnim pozivom, konkretnih podatkov policija od občanov ali drugih subjektov ni prejela. Stečajnega upravitelja smo opozorili na posamezne pomanjkljivosti samozaščitnega ravnanja (preprečitev dostopa nestanovalcev v garaže). Konec meseca novembra 2013 so se v medijih pojavile informacije, da v garažah prihaja do streljanja. V preiskavi smo ugotovili, da ni prišlo do uporabe strelnega orožja. Ravno nasprotno. Dogodek streljanja je bil isceniran. Storilca smo identificirali in ovadili.

Zapisano seveda ne pomeni, da se v Celovških dvorih ne pojavljajo nobena kazniva dejanja in prekrški, a so le-ta po vsebini in razmerju (frekventnosti) primerljiva z ostalimi območji v Ljubljani. Na območju Šiške je bilo v letu 2014 okrog 4.800 kaznivih dejanj, o katerih je policija obveščala tožilstva. Preiskanost teh znaša 42,3 odstotke. Število kaznivih dejanj je v upadu, saj jih je bilo od leta 2011 vsako leto manj, hkrati pa se je v istem obdobju povečeval delež preiskanih kaznivih dejanj.  Na območju Šiške je v upadu tudi število kršitev s poglavja javnega reda in miru, in sicer se je od leta 2011 do 2014 število kršitev zmanjšalo. Posledično se je zmanjšalo tudi število intervencij, ki so padle iz okrog 900 intervencij v letu 2010 na 700 do 750 intervencij v posameznih letih 2012-2014.

Z vidika varnosti je soseska Celovški dvori povsem primerljiva z ostalimi stanovanjskimi soseskami na območju policijske postaje Ljubljana-Šiška. Vendar je varnost dobrina, za katero morajo skrbeti vsi, tako stanovalci posameznih naselij (upoštevanje hišnega reda, dogovorov glede zapiranja in zaklepanja vhodnih vrat, garažnih vrat, spuščanja neznanih oseb v objekte ipd.) kot državni organi (policija, inšpekcijske službe, ipd.).

Dejan ČULK, univ. dipl. var.
Višji policijski inšpektor III
Komandir policijske postaje LJ-Šiška

 

Zaigrano streljanje v kletnih prostorih soseske Celovški dvori: