Izjava vodje gradbišča pri gradnji Celovških dvorov

Gradnja Celovških dvorov je skladna s predpisi in normativi za tovrstne objekte. V višjih nadstropjih so na stanovanjskih enotah vgrajeni boljši materiali, neobičajni za tovrstno gradnjo (talno gretje, aluminijasto stavbno pohištvo, pametne instalacije). Stanovanja v vseh lamelah so že več let v uporabi in delež napak ter pomanjkljivosti v posameznih delih stavbe je primerljiv podobnim soseskam. Celovški dvori so bili grajeni v skladu s pravilnikom o minimalnih tehničnih zadevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, ki obsegajo tako projektiranje kot tudi gradnjo v skladu s predpisi za graditev objektov. Celovške dvore so gradili izvajalci posameznih gradbeno-obrtniško-instalacijskih del, ki so uspešno sodelovali v mnogih projektih že pred gradnjo Celovških dvorov.

Skratka, kakovost gradnje soseske Celovški dvori je povsem primerljiva tovrstnim projektom, po mnenju največjega lastnika ima soseska na splošno manj napak kot primerljive novogradnje, so se pa le-te zaradi insolventnosti glavnega izvajalca žal kopičile in se niso tekoče odpravljale, kasneje pa jih je odpravil upravnik in lastnik večine stanovanj.

Branko Poberžnik, d.i.g.

Vodja projekta pri gradnji poslovno-stanovanjskega kompleksa Celovški dvori