Kupite stanovanje, shrambo ali parkirno mesto v soseski Celovški dvori

SEZNAM SHRAMB 
Seznam prostih shramb vam je na voljo na tej spletni strani.


MOŽNOST OGLEDA
Za ogled prostih kapacitet in več informacij pišite na info@celovskidvori.eu ali pokličite na 01 429 38 95.


NAČIN PRODAJE
Prodaja poteka na klasičen način -  kupec odda nezavezujočo ponudbo, ki ne sme biti nižja od izklicne cene, ki je objavljena na spletni strani. Kupec, ki prvi sklene prodajno pogodbo za posamezno prosto kapaciteto ter izpolni vse pogodbene obveznosti, postane lastnik izbrane enote. V primeru, da je oddanih več nezavezujočih ponudb, bo prodajalec skladno z internimi pravili razpisal poziv za zbiranje zavezujočih ponudb za posamezno enoto.

 

JAMSTVA IN SPREMEMBE PRODAJNEGA POSTOPKA

  • DUTB pri prodaji nepremičnin ne jamči za napake in nepremičnine prodaja po načinu »videno-kupljeno«, razen v primerih, ko je pri posameznem oglasu to navedeno drugače.
  • Glede oglaševane informativne cene v posameznem oglasu DUTB potencialne ponudnike obvešča, da je cena zgolj informativne narave in se lahko spreminja skladno z gibanjem cen na trgu in povpraševanjem, pri čemer pa DUTB izvaja cenitve vseh nepremičnin vsaj enkrat letno in jih skladno s prejetimi cenitvami tudi ustrezno prilagaja, zato oddane ponudbe v postopku prodaje in zbiranja eventualnih nezavezujočih ponudb ne zavezujejo DUTB sprejeti kakršnokoli ponudbo, ne glede na to ali so višje, enake ali nižje od trenutne oglaševane informativne cene, dokler DUTB izrecno, nedvoumno in pisno ne izrazi volje sprejema dane ponudbe.
  • DUTB si skladno z navedbo v prejšnji alineji pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek prodaje oz. pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zoper DUTB uveljavljati nikakršnih zahtevkov.
  • Neuspešni ponudniki imajo pravico vložiti pritožbo. Pritožbo mora biti vložena v roku petih (5) dni od posredovanja izida postopka. Pritožbo je potrebno vložiti neposredno pri DUTB v pisni obliki ali s priporočeno pošiljko. Pritožba mora vsebovati podrobno obrazložitev razlogov za pritožbo. Pritožnik mora navesti ime in naslov vlagatelja pritožbe, ID znak (RE ID) upoštevne nepremičnine, opis domnevno spornih kršitev, dejstva in dokazila o kršitvah. Pritožbo obravnava ustrezen kreditno-naložbeni odbor. O sprejeti odločitvi glede pritožbe se obvesti pritožnika.