Kakovostna in funkcionalna zasnova objektov

Poslovno-stanovanjski objekti tvorijo dva sklopa, ki ju pod zemljo povezuje štiri- etažna garaža. Oba stanovanjska sklopa sta po obliki podobna. Stanovanjski del ima tri uvoze v garaže. Srednji uvoz je namenjen obiskovalcem stanovalcev, lokalov in poslovnih prostorov in je ločen od uvozov v stanovanjski del garaž. Več o kakovosti gradnje v soseski Celovški dvori, ki je primerljiva z drugimi tovrstnimi projekti, si lahko preberete tudi v izjavi vodje gradbišča pri gradnji soseske Celovški dvori.

Razgiban stanovanjski del

Stanovanjski del je v osrednjem delu zasnovan iz dveh sklopov objektov. Vsak sklop je sestavljen iz nižjega dela vzdolžno ob povezovalni cesti in pravokotno nanj postavljenih višjih objektov.

Poslovni prostori primerni za zelo različne dejavnosti

V kleti, pritličju in prvem nadstropju so v stanovanjskih objektih predvideni poslovni in trgovski lokali ter ostale storitvene dejavnosti, ki ne povzročajo motenj v okolju (t. i. mirne poslovne dejavnosti). Gostinski lokali v pritličju objekta se navezujejo na večje odprte tlakovane površine ob objektu.

Urejene podzemne garaže ter shrambe

V kletnih etažah stanovanjskega dela so locirani parkirni prostori, kolesarnice, shrambe stanovalcev, shrambe lokalov in poslovnih površin, tehnični prostori ter zbirna mesta komunalnih odpadkov.

Vsi deli objekta so dostopni funkcionalno oviranim osebam.

Masivna armiranobetonska konstrukcija

Zasnova objektov je klasična masivna armiranobetonska konstrukcija z vertikalnimi stenami, stebri ter medetažnimi armirano betonskimi ploščami.

Obodne stene kleti, dvigalnih in stopniščnih jaškov so armiranobetonske izvedbe. Obodne stene med posameznimi sklopi (stanovanji in lokali) so armiranobetonske debeline 30 cm. Predelne stene v stanovanjih so suho montažne izvedbe na kovinski podkonstrukciji, z vmesno izolacijo, skupne debeline 10 cm.

Na objektu je izvedena ravna streha minimalnega naklona z električnim ogrevanjem strešnih odtokov. Deli strehe, ki so lastniški (terase stanovanj), so izvedeni v pohodni varianti, preostali deli pa so nepohodni. Zaščita hidroizolacije in toplotne izolacije v delu nepohodnih streh je nasutje rečnega prodca fi 16 do 32. Na streho vodijo požarne stopnice.

Finalna obdelava sten in tal

Armiranobetonske stene so brušene in glajene ter obarvane z belo disperzijsko barvo.  Opečne stene so ometene, glajene in prav tako opleskane z belo disperzijsko barvo. Stene stopnišč in hodnikov skupnih stanovanjskih etaž so poslikane s pralno barvo. Stene sanitarnih prostorov so do stropa obložene s keramiko.

V garažnem delu kleti je kot finalni sloj položen asfalt, v prostorih shramb pa armirano betonski zaključni sloj, obdelan s protiprašnim premazom. Vsa stopnišča in predprostori stopnišč ter hodniki imajo položen naravni kamen. V vseh prostorih stanovanj je kot zaključen sloj položen klasični lakiran hrastov parket, v sanitarijah pa keramika. Na terasah in ložah je položen granitni gres z nedrsečo površino.

Stavbno pohištvo

Vsa okna, balkonska vrata, zasteklitve lokalov in vhodna vrata v skupne prostore so iz ALU profilov, zastekljena z dvoslojnim izolacijskim termopan steklom, s toplotno prevodnostjo k= 1,1 W/m2K. Okna in balkonska vrata v stanovanjih so narejena iz PVC profilov (ALU od 6. do 9. nadstropja), zastekljena z izolacijskim termopan steklom, s toplotno prevodnostjo k= 1,1 W/m2K. Na vratih oziroma okenskih krilih so nameščene notranje ALU žaluzije. Notranje okenske police so iz PVC- ja, zunanje pa iz ALU pločevine.

Vhodna vrata v stanovanja so protipožarna in protivlomno opremljena. Notranja vrata v stanovanjih imajo kovinsko barvane podboje in furnirana laminatna oziroma barvana krila. V objektih so v vseh stopniščih vgrajena osebna dvigala, ki povezujejo vse etaže.

Fasada in ograje lož

Fasada je toplotno izolirana in prezračevana ter obložena z lesnimi kompozitnimi ploščami. Ograje lož od drugega do petega nadstropja in od sedmega do devetega nadstropja so narejene iz kovinske pocinkane in barvane podkonstrukcije, na katero je privijačeno kaljeno, lepljeno in poslikano steklo. Ograje lož v pritličju, prvem in šestem nadstropju so kovinske, pocinkane in pobarvane.

Prijetna zunanja ureditev s parki, športnimi površinami in pešpotmi

Proste površine na območju med stanovanjskimi objekti so urejene kot skupne ozelenjene površine in so namenjene vsem stanovalcem. Površine so opremljene s parkovno in urbano opremo ter otroškimi igrali. Ob objektu so urejene tlakovane pešpoti, ki omogočajo dostop tudi funkcionalno oviranim ljudem.

Športne površine (košarkarsko igrišče) so urejene v podaljšku trga med dvema stanovanjskima sklopoma. Vzdolž lokalov in na trgu med obema objektoma so zgrajene ozelenjene in tlakovane površine, kjer je možna tudi zunanja trgovska in gostinska ponudba.

Protihrupna pregrada

Na jugovzhodnem delu soseske je zgrajena in ozelenjena protihrupna pregrada, ki ščiti stanovanja pred vplivi iz območja LPP.